Giảng Sư

Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Giới Thiệu

Hòa thượng Thích Trí Quảng. Là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời cận đại và là bậc lãnh đạo Phật giáo, một nhà hoằng pháp lớn, nhà cải cách Phật giáo, là tác giả của hơn 30 tác phẩm về Phật học và thuyết giảng hàng ngàn bài pháp thoại về Đại thừa và Phật pháp ứng dụng.

Tiểu Sử

Hòa thượng Thích Trí Quảng tên thật là Ngô Văn Giáo, sinh năm 1940 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hòa Thượng thế phát xuất gia vào năm lên 10 tuổi, tiếp nhận thọ Đại giới Tỳ kheo vào năm 1960 với Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Đức, viện chủ Tổ Đình Huê Nghiêm, Thủ Đức thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Năm 1971, Hòa Thượng tốt nghiệp Tiến sĩ Phật Học tại Đại học Rissho, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi trở về Việt Nam, từ năm 1973-1975, Hòa thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bổ nhiệm là Tổng vụ trưởng Tổng Vụ phiên dịch và trước tác GHPGVNTN.

Năm 1981-2007, Hòa thượng làm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (viết tắt là GHPGVN) đào tạo hàng ngàn Tăng Ni tài về hoằng pháp. Từ năm 1989-nay, Hòa thượng làm Tổng biên tập Báo và Nguyệt san Giác Ngộ. Năm 1999-nay, Hòa thượng được cử làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng được GHPGVN lần lượt suy cử làm Trưởng ban Trị Sự Thành Hội PG Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên Tập Báo Giác Ngộ, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Hiện tại, Hòa Thượng là Trụ trì sáng lập Chùa Huê Nghiêm 2 Quận 2, Viện chủ Tổ đình Huê Nghiêm (Huê Nghiêm 1) Quận Thủ Đức, Trụ trì Chùa Linh Sơn Bửu Thiền (BRVT), Viện chủ Chùa Ấn Quang.