Giảng Sư

Hòa Thượng Thích Tịnh Từ

Giới Thiệu

Thầy Thích Tịnh Từ hiện là viện trưởng Tu Viện Kim Sơn toạ lạc trên đỉnh núi Mount Madonna, miền bắc tiểu bang California. Ðây là một trung tâm hướng dẫn tu học Phật Pháp cho mọi giới tăng ni và phật tử Việt Nam và ngoại quốc. Trong những năm qua, thầy Tịnh Từ đã hướng dẫn rất nhiều khoá tu học trên Hoa Kỳ và Canada cho các thiền sinh khắp nơi.