TÂM tốt nhưng MIỆNG không tốt thì dù Giàu Sang trở nên nghèo hèn khốn khổ
Tác giả:
Chuyên mục: Sách Nói
Lượt nghe: 10

Giới Thiệu

TÂM tốt nhưng MIỆNG không tốt thì dù Giàu Sang trở nên nghèo hèn khốn khổ. Ở đời không nói lời ác khẩu thô lỗ chửi rủa mắng nhiếc nhục mạ, sỉ nhục người khác đó gọi là ác khẩu nói không độ lời thường sanh tai biến. Nói bậy bạ mang họa vào thân, muốn yên thân ích nước lợi nhà khi nói ra phải thật thà êm dịu vì có người khác hơn mình, nếu cứ hơn thua ắt chính bản thân sẽ bị hại.