• CHÙA CAO NAM ĐỊNH (Tiên Sơn Tự)

    Thị Trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định